Pekare Peron – Novosti

Pekara PERON je u svoj proizvodni program uvela i svjetski standard kvaliteta proizvodnje hrane HACCP.

Pekari “Peron” je ispred svega: kvalitet i izbor proizvoda, ljubaznost osoblja i želja za stalnim poboljšanjima. Pa tako u želji da poboljša kvalitet svojih proizvoda pekara „Peron“ je odlučila da proces implementacije HACCP sistema. Pa je na taj način pored izmirenja svoje zakonske obaveze još jednom opravdala povjerenje svojih kupaca.

“Peron” asortiman zdrave, sigurne hrane drži korak sa svjetskim trendovima i zadovoljava najstrožije kriterijume europskog tržišta, a certifikat za higijenu i kvalitet HACCP prema medjunarodnim normama to i dokazuje.

(HACCP je sistem sigurnosti u proizvodnji i prometu hrane koji omogućava kontinuirano nadgledanje cjelokupnog lanca hrane, pri čemu se sam sistem zasniva na prevenciji neželjenih rizika.U pekarstvu, zdravstvena sigrnost je od presudnog značaja, jer se pekarski proizvodi nakon pripreme stavljaju u promet i kao takvi konzumiraju, bez ikakvog daljnjeg tretmana.)

Advertisements